კონფიდენციალურობის პოლიტიკა


იმისათვის რომ მოვახდინოთ თქვენთვის სატელეფონო/დისტანციური მომსახურების გაწევა (დისტანციური გაყიდვები), ჩვენ ვახდენთ თქვენს მიერ შევსებული ელეტრონული განაცხადების განხილვას, შესაბამისად, ვახდენთ თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავებას.

ჩვენ ვიყენებთ თქვენს პერსონალურ ინფორმაციას სატელეფონო/დისტანციური ვაჭრობის მიზნებისათვის. თქვენი პერსონალური მონაცემები დამუშავებული იქნება განაცხადის დასადასტურებლად, შეკვეთის თქვენს მიერ მიწოდებულ მისამართზე მისატანად, საგადასახადო მიზნებისათვის. ასევე მარკეტინგული მიზნებისათვის, რათა პერიოდულად მიიღოთ სატელეფონო შეტყობინებები, მანამ სანამ თქვენგან არ მივიღებთ უარს.

რა პერსონალურ ინფორმაციას ვიყენებთ:

1. სახელი და გვარი
2. ელ ფოსტა
3. მობილური ნომერი
4. პირადი ნომერი
5. მისამართი
6. საბანკო ანგარიშის ნომერი

პერსონალური მონაცემების დამუშავების, პრეტენზიის ან/და ნებისმიერ სხვა საკითხთან დაკავშირებით, გთხოვთ, დაგვიკავშირდეთ +995 577 382 885 ან მოგვწეროთ შემდეგ ელ მისამართზე: info@dana.com.ge